Αποτελέσματα ψυχομετρικών εξετάσεων 16-03-2023 (Ομάδες 101-102)