Αποτελέσματα ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 701-702)