Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές

Εκμίσθωση του κυλικείου της ΑΕΝ Μακεδονίας