Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Γ΄ Λιμενικού Τμήματος Σαλαμίνας

  1. Η Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά - Νήσων και Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Γ΄ Λιμενικού Τμήματος Σαλαμίνας . 

  2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή Στέγασης, που συνεδριάζει δημόσια, έγγραφη προσφορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική διακήρυξη. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00μ.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά - Νήσων και Δυτικής Αττικής, επί της οδού Νικήτα 15 - 6ος όροφος - στον Πειραιά.
Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά
Share: