Διενέργεια κληρώσεων

Aνοικτή και δημόσια κλήρωση για αντικατάσταση Προέδρου και μελών Επιτροπών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 3-11-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), πρόκειται να διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση:

α) του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την προμήθεια «δέκα (10) περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου μήκους 11-12 μέτρων, με αεροθάλαμο ή με fender κλειστής κυψελίδας προς κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών Υ.Ν.Α.Ν.Π./Α.Λ.Σ./ΕΛ.-ΑΚΤ.»,

β) του τρίτου (3ου) Τακτικού Μέλους της «Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφύγων σε θέματα προμηθειών του νόμου 4412/2016», έτους 2023-2024 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

γ) του πρώτου (1ου) Τακτικού Μέλους για το έργο «Προμήθεια τριών (03) ταχύπλοων σκαφών (Tender) για τα Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 060-070-080».

Share: