Διενέργεια κλήρωσης

Ανοικτή και δημόσια κλήρωση για αντικατάσταση

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 11-8-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο γραφείο 422 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), πρόκειται να διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση:

  • της Προέδρου της Ετήσιας Επιτροπής Παρακολούθησης -Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, έτους 2022-2023 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

  • του αναπληρωτή δεύτερου (2ου) τακτικού μέλους της Επιτροπής α) Παρακολούθησης- Παραλαβής Συμβάσεων προμηθειών και β) Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής υπηρεσιών, αξίας άνω των 30.000€ άνευ Φ.Π.Α. έτους 2023-2024 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Share: