Διενέργεια κλήρωσης

Ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση αναπληρωτών τακτικών μελών επιτροπών.

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 19-6-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), πρόκειται να διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση:

α. του αναπληρωτή τρίτου (3ου) τακτικού μέλους της Επιτροπής «Διενέργειας των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων αξίας άνω των 30.000€ χωρίς Φ.Π.Α. έτους 2022-2023 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»,

β. του αναπληρωτή τρίτου (3ου) τακτικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου «Επέκταση – Αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών».

Share: