Διενέργεια Κλήρωσης

Συγκρότηση ‘Εκτακτης Επιτροπής εξειδικευμένων μελών για την πλαισίωση και υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής σχετικά με την αρ.14/2021 Σύμβαση και της αριθ. 02/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ.

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 19-01-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση «‘Εκτακτης Επιτροπής εξειδικευμένων μελών για την πλαισίωση και υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής σχετικά με την αρ.14/2021 Σύμβαση και την παραλαβή του είδους Β΄ «Προμήθεια και τοποθέτηση δώδεκα(12) κινητήρων ΠΛΣ» και του είδους Γ΄ «Προμήθεια και τοποθέτηση δώδεκα(12) κινητήρων Ν/Γ» της αριθ. 02/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ.

Share: