Διενέργεια Κλήρωσης

Mε σκοπό την επιμέρους συγκρότηση έκτακτης επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της αριθ. 07/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 29.10.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την επιμέρους συγκρότηση έκτακτης επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της αριθ. 07/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑ: 64ΣΜ4653ΠΩ-9ΩΙ) για τη “«Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου και ηλεκτροναυτιλιακών οργάνων Πλωτών-Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», για τις ανάγκες των πλωτών και των χερσαίων μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.”, ως προς την ανάδειξη αναπληρωματικών μελών.

Διακήρυξη Αριθ. 07/2021
Share: