Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ανακοινώνεται ότι, την 14-02-2023 και ώρα 11 π.μ. στο γραφείο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), στο κτίριο Ακτής Βασιλειάδη – Πύλη Ε1 λιμένα Πειραιά , (1ος όροφος γραφείο 106), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη :

ενός (1) αναπληρωματικού μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ΥΝΑΝΠ, μεταξύ των Προϊσταμένων Διευθύνσεων ΥΝΑΝΠ.

Η ως άνω διαδικασία θα διεξαχθεί ενώπιον επιτροπής αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους ΥΝΑΝΠ,

(α) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Μαρίνα, ΜΥ/ΥΝΑΝΠ με βαθμό Α’

(β) ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πασχαλιά, ΜΥ/ΥΝΑΝΠ με βαθμό Β’

(γ) ΔΟΥΡΙΔΑ Μαρία, ΜΥ/ΥΝΑΝΠ με βαθμό Β’

Καλούνται οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να ενημερώσουν με οποιοδήποτε τρόπο στελέχη Υπηρεσιών τους για να παραστούν στη διεξαγωγή της ως άνω δημόσιας κλήρωσης.

ΔΔΥ
Share: