Εξεταστική επιτροπή για την πλήρωση, με διαγωνισμό, (9) κενών οργανικών θέσεων Πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ

Εξεταστική επιτροπή για την πλήρωση, με διαγωνισμό, (9) κενών οργανικών θέσεων Πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ

Share: