Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 09/02-12-2022