Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 05/08-05-2023