Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (Β’ 5864/2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), αναφορικά με τον καθορισμό της διαδικασίας και των δικαιολογητικών πληρωμής του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023. Η πράξη με συνολικό Προϋπολογισμό ύψους 1.500.000,00€, βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και προπληρώνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.)» μέσω των Παγίων Προκαταβολών των ΑΕΝ.

ΑΕΝ
Share: