Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών/-στριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Απόφαση καθορισμού αριθμού σπουδαστών & Πίνακας κατανομής θέσεων εισαγομένων στις ΑΕΝ έτους 2023-2024

Με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίσθηκε ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024, καθώς και οι προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών των υποψηφίων.

Με βάση την Απόφαση πρόκειται να εισαχθούν 860 Πλοίαρχοι και 856 Μηχανικοί (συνολικά 1.716 σπουδαστές/σπουδάστριες).

ΑΕΝ
Share: