Κατ’ εξαίρεση χρήση των πλοίων ‘’IEVOLI RELUME’’ (IMO 9280720) σημαίας Ιταλίας και ‘’NG WORKER’’ (ΙΜΟ 9533244) σημαίας Ιταλίας

Διενέργεια θαλάσσιας έρευνας για την εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδίων συνεχούς ρεύματος 500kW στα πλαίσια της διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου

Κατ’ εξαίρεση χρήση των πλοίων ‘’IEVOLI RELUME’’ (IMO 9280720) σημαίας Ιταλίας και ‘’NG WORKER’’ (ΙΜΟ 9533244) σημαίας Ιταλίας για διενέργεια θαλάσσιας έρευνας για την εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδίων συνεχούς ρεύματος 500kW στα πλαίσια της διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου

Share: