Λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε χώρους αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ναυπλίου