Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Αριθ. Πρωτ.: 2253.2-8/31574/2023/27-04-2023 πρόσκλησης σύναψης σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας

Για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 2023-2024

Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Αριθ. Πρωτ.: 2253.2-8/31574/2023/27-04-2023 πρόσκληση σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 2023-2024

ΔΘΣ
Share: