Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης αριθ. 16/2022

Προμήθεια επτά (7) Πλωτών Μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας

Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης αριθ. 16/2022 - Προμήθεια επτά (7) Πλωτών Μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας

Διακήρυξη Αριθ. 16/2022
Share: