Πίνακας επιτυχόντων Ψυχομετρικών δοκιμασιών Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2023

Συγκεντρωτικός πίνακας επιτυχόντων υποψηφίων στη διαδικασία των Ψυχομετρικών Εξετάσεων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2023.

Share: