Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 01-04-2024 (Ομάδες 1001-1002)