Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 22-03-2022 (Ομάδες 401-402)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 22-03-2022 (Ομάδες 401-402)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 22-03-2022 (Ομάδες 401-402)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022
Share: