Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 23-03-2022 (Ομάδα 501)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 23/03/2022 (Ομάδα 501)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 23/03/2022 (Ομάδα 501)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022
Share: