Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 29-03-2022 (Ομάδες 801-802)