Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 29-03-2022 (Ομάδες 801-802)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 29/03/2022 (Ομάδες 801 - 802)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 29/03/2022 (Ομάδες 801 - 802)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022
Share: