Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 30-03-2022 (Ομάδες 901-902)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 30/03/2022 (Ομάδες 901 - 902)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 30/03/2022 (Ομάδες 901 - 902)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022
Share: