Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 31-03-2022 (Ομάδες 1001-1002)