Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 31-03-2022 (Ομάδες 1001-1002)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 31/03/2022 (Ομάδες 1001 - 1002)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 31/03/2022 (Ομάδες 1001 - 1002)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022
Share: