Πίνακες Συμμετεχόντων & Απορριφθέντων διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού – Πίνακες κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος μοριοδότησης

Ανακοινώνεται ότι, την 14-12-2021, ημέρα Τρίτη, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, οι κάτωθι Πίνακες του διαγωνισμού απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2021:

α) Ο ενιαίος Πίνακας Συμμετεχόντων και ο ενιαίος Πίνακας Απορριφθέντων υποψηφίων του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων οι απορριφθέντες υποψήφιοι εμφανίζονται και κατ’ επέκταση, ενημερώνονται, με βάση τον μηχανογραφικό αριθμό που έχει λάβει η αίτησή τους κατά την ηλεκτρονική καταχώρισή της. Ο εν λόγω αριθμός αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της αίτησής τους.

β) Οι Πίνακες Συμμετεχόντων ανά ειδικότητα (Κυβερνήτη και Μηχανικού) και κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησής τους και σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την παράγραφο 1 Κεφάλαιο Α΄ της οικείας Προκήρυξης.

Share: