Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας

Πλήρωση, με επιλογή, έξι (06) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του ΥΝΑΝΠ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση, με επιλογή έξι (06) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του ΥΝΑΝΠ

Share: