Πρόγραμμα Ψυχομετρικών Εξετάσεων υποψηφίων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2021

1. Ανακοινώνεται ότι, οι υποψήφιοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2021 που πέτυχαν στις αθλητικές δοκιμασίες σύμφωνα με τον Πίνακα που αναρτήθηκε την 16-03-2022 στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, συνεχίζουν στην επόμενη διαδικασία των Ψυχομετρικών Εξετάσεων που θα διεξαχθούν, ως ακολούθως:

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Τόπος Παρουσίασης Επώνυμο υποψηφίων
22-03-2022 Τρίτη 11:00 π.μ. Σχολή Λιμενοφυλάκων (ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) από ΑΓΓΕΛΗΣ Μιχαήλ έως και ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ Ελένη Κωνσταντίνα(άνδρες & γυναίκες υποψήφιοι)
23-03-2022 Τετάρτη 11:00 π.μ. Σχολή Λιμενοφυλάκων (ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) από ΜΕΡΚΟΣ Θωμάς έως και ΧΩΡΑΦΙΟΣ Νικόλαος (άνδρες & γυναίκες υποψήφιοι)
29-03-2022 Τρίτη 11:00 π.μ. Σχολή Λιμενοφυλάκων (ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) *

* 3η ημέρα χρονοδιαγράμματος Ψυχομετρικών Εξετάσεων για τυχόν περιπτώσεις ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας (π.χ. νόσηση υποψηφίων με covid-19, κ.λπ.).

2. Οι υποψήφιοι/ες να φέρουν μαζί τους το Δελτίο Ταυτότητάς τους και να τηρηθούν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία έναντι του COVID-19 {Πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού τους ή Πιστοποιητικό νόσησής τους ή Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για COVID-19 [PCR (τελευταίων 72 ωρών) ή Rapid test (τελευταίων 48 ωρών)], σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις}.

Share: