Προγραμματισμός Αθλητικών Δοκιμασιών υποψηφίων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2021

1.Ανακοινώνεται ότι, οι υποψήφιοι/ες του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2021, οι οποίοι/ες θα κριθούν ως υγειονομικώς Κατάλληλοι/ες από την Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), προγραμματίζεται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Αθλητικών Δοκιμασιών, ως ακολούθως:

Ημερομηνία Ημέρα Τόπος Παρουσίασης
10-03-2022 Πέμπτη Δημοτικό Ανοιχτό Στάδιο Σιταποθηκών (Γαληνού 2 και Δραγατσανίου, Κερατσίνι)
11-03-2022 Παρασκευή Δημοτικό Ανοιχτό Στάδιο Σιταποθηκών (Γαληνού 2 και Δραγατσανίου, Κερατσίνι)
16-03-2022 Τετάρτη Δημοτικό Ανοιχτό Στάδιο Σιταποθηκών (Γαληνού 2 και Δραγατσανίου, Κερατσίνι)

2. Η Ομαδοποίηση και Κατανομή των υποψηφίων σε συγκεκριμένη ημερομηνία εκ των ανωτέρω καθοριζομένων, η ώρα προσέλευσής τους και λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με νεώτερη ανακοίνωσή μας που θα εκδοθεί για τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας Υγειονομικών Εξετάσεων – παραπομπής στην ΑΝΥΕ.

Share: