Προγραμματισμός Αθλητικών Δοκιμασιών υποψηφίων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2022

1. Ανακοινώνεται ότι, οι υποψήφιοι/ες του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2022, οι οποίοι/ες θα κριθούν ως υγειονομικώς Κατάλληλοι/ες από την Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), θα συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Αθλητικών Δοκιμασιών που προγραμματίζεται να διεξαχθούν, ως ακολούθως:

Ημερομηνία Ημέρα Τόπος Παρουσίασης
06-03-2023 Δευτέρα Δημοτικό Ανοιχτό Στάδιο Σιταποθηκών (Γαληνού 2 και Δραγατσανίου, Κερατσίνι)
07-03-2023 Τρίτη Δημοτικό Ανοιχτό Στάδιο Σιταποθηκών (Γαληνού 2 και Δραγατσανίου, Κερατσίνι)
08-03-2023 Τετάρτη Δημοτικό Ανοιχτό Στάδιο Σιταποθηκών (Γαληνού 2 και Δραγατσανίου, Κερατσίνι)

2. Η Ομαδοποίηση και Κατανομή των υποψηφίων σε συγκεκριμένη ημερομηνία εκ των ανωτέρω καθοριζομένων, η ώρα προσέλευσής τους και λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με νεώτερη ανακοίνωσή μας που θα εκδοθεί μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας Υγειονομικών Εξετάσεων – παραπομπής στην ΑΝΥΕ.

Share: