Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το εστιατόριο της Λέσχης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΛΕΣΧΗ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

α) Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών και πρώτων υλών για την κάλυψη αναγκών εστιατορίου της Λέσχης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ' στο τηλέφωνο 2131374406 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι και την 22-09-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο 200Α στο κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 .

Λέσχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. εστιατόριο
Share: