Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 και αμόλυβδης βενζίνης CPV 09132100-4 προς κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων και πλωτών μέσων ΛΧ Ζακύνθου έως την 31-12-2024