Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια ελασμάτων-μεταλλικών μερών (λαμαρινών) υλικών και παροχής υπηρεσιών με σκοπό την συντήρηση/επισκευή του αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ-419

Προμήθεια ελασμάτων-μεταλλικών μερών (λαμαρινών) υλικών και παροχής υπηρεσιών με σκοπό την συντήρηση/επισκευή του αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ-419

Κ.Λ/Χ ΠΑΤΡΑΣ
Share: