Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια υφαλοχρώματος, χρωμάτων και εργαλείων βαφής με σκοπό την συντήρηση/επισκευή του αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ-419