Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια ελαστικών υπηρεσιακού λεωφορείου ΑΛΣ-4903 μάρκας MERCEDES TRAVEGO

  1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών υπηρεσιακού λεωφορείου ΑΛΣ-4903 μάρκας MERCEDES TRAVEGO.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ #6.696,00€#  (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στα τηλέφωνα: 210-4282929 & 210 4121212 , προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους -οι οποίες θα εξετασθούν από αρμόδια επιτροπή- εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη "Προμήθεια ελαστικών υπηρεσιακού λεωφορείου ΑΛΣ-4903 μάρκας MERCEDES TRAVEGO ", κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Παρασκευή 19/04/2024 και ώρα 13:00, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που εδρεύει στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΠΑΛ. (Ναυτικό Οχυρό ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ - Λεωφόρος Παλάσκα - ΤΚ:12461), αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα: 210 4282929 & 210 4121212 με τη Σχολή, προκειμένου η τελευταία προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για την άδεια εισόδου τους  στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.
Σχολή Λ/Φ
Share: