Πρόσκληση - Ημερησίας Διάταξης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ) 07/27-09-2023

Πρόσκληση συνεδρίασης και θεμάτων Ημερησίας Διάταξης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 07 την 27/09/2023

Πρόσκληση συνεδρίασης και θεμάτων Ημερησίας Διάταξης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 07 την 27/09/2023

ΣΑΣ ΔΘΣ
Share: