Πρόσκληση κατάταξης μιας (1) επιλαχούσας, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων