Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών

α) ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΚΩΣ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή (μισθούμενο τμήμα ΚΩΣ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ) και β)ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών:

α) ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΚΩΣ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή (μισθούμενο τμήμα ΚΩΣ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ) και

β)ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή

ΔΘΣ
Share: