Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών

α.ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙ – BOΛΟΣ και επιστροφή, β.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΙΑΘΟΣ – ΣΚΟΠΕΛΟΣ – ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ και επιστροφή, γ.ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ - ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών α.ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙ – BOΛΟΣ και επιστροφή, β.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΙΑΘΟΣ – ΣΚΟΠΕΛΟΣ – ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ και επιστροφή, γ.ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ - ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή

ΔΘΣ
Share: