Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών

α) «ΛΕΙΨΟΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ» και επιστροφή και β) «ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΛΕΙΨΟΙ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ» και επιστροφή ή εναλλακτικά «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ - ΛΕΙΨΟΙ - ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ» και επιστροφή

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών:

α) «ΛΕΙΨΟΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ» και επιστροφή και

β) «ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΛΕΙΨΟΙ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ» και επιστροφή ή εναλλακτικά «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ - ΛΕΙΨΟΙ - ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ» και επιστροφή

ΔΘΣ
Share: