Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών διδακτικού έτους 2021 – 2022

Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών διδακτικού έτους 2021 – 2022, για τις θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, Ναυτικών, Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων των ειδικοτήτων της σχετικής επαναπροκήρυξης.

ΑΕΝ
Share: