Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας με σχέση εργασίας (ΙΔΟΧ)

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας/Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού στον τηλεφωνικό αριθμό: 2661365256, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο, προς αυτό άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00π.μ. έως 14:00μ.μ., ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στο Κεντρικό  Λιμεναρχείο Κέρκυρας/Γρ. Πλοηγικού Σταθμού, 2ος όροφος, διεύθ/νση: Νέο Λιμάνι, Τ.Κ.: 49 132, Κέρκυρα, από την Πέμπτη 29-06-2023 έως και το Σάββατο  08-07-2023, όπου και θα εξεταστούν ενώπιον αρμόδιας 3μελούς Επιτροπής Υπηρεσίας μας. 

Πλοηγικός Σταθμός Κέρκυρας
Share: