Πρόσληψη έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας

Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας
  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας.

  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας/Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού στον τηλεφωνικό αριθμό: 2661365256, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο, προς αυτό άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00π.μ. έως 14:00μ.μ., ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στο Κεντρικό  Λιμεναρχείο Κέρκυρας/Γρ. Πλοηγικού Σταθμού, 1ος όροφος, διεύθ/νση: Νέο Λιμάνι, Τ.Κ.: 49 132, Κέρκυρα, από την Τετάρτη 17-04-2024 έως και την Παρασκευή  26-04-2024, όπου και θα εξεταστούν ενώπιον αρμόδιας 3μελούς Επιτροπής Υπηρεσίας μας. 
Πλοηγικός Σταθμός Κέρκυρας
Share: