Προσχέδιο Απόφασης ΥΝΑΝΠ περί κύρωσης τροποποίησης Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 17

Την τροποποίηση διάταξης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 17, που διέπει τα θέματα των λεμβουχικών εργασιών λιμένα, προωθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το προσχέδιο Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα έως και τις 10-3-2023, είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Τα σχόλια και οι προτάσεις επί του προσχεδίου Απόφασης Υ.ΝΑ.Ν.Π. παρακαλούμε να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική Διεύθυνση dla@hcg.gr .

ΔΛΑ
Share: