Τροποποίηση ανακοίνωσης κατάστασης θέσεων για μετάταξη - Πρόσκληση