Απαγορεύσεις σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Σαρωνικού στα πλαίσια κολυμβητικών αγώνων

DSC_6683
Share:    

Από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού ανακοινώνεται:

1. Η απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού την 11-06-2023 στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα κάτωθι γεωγραφικά στίγματα και για το χρονικό διάστημα από ώρα 09:00 έως ώρα 13:15

I. Γεωγραφικό πλάτος 37.8033o και Γεωγραφικό Μήκος 23.77933o

ii. Γεωγραφικό πλάτος 37.80482o και Γεωγραφικό Μήκος 23.78243o

iii. Γεωγραφικό πλάτος 37.81162o και Γεωγραφικό Μήκος 23.77842o

iv. Γεωγραφικό πλάτος 37.81038o και Γεωγραφικό Μήκος 23.7757o


2. Η απαγόρευση διέλευσης, πλοίων, ταχύπλοων, λεμβών, αλιευτικών και οποιοδήποτε άλλου τύπου σκαφών προς αποφυγή ατυχημάτων σε απόσταση 300 τουλάχιστον μέτρων, από τη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα ανωτέρω γεωγραφικά στίγματα και εμφαίνεται στο επισυναπτόμενα παραρτήματα Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διενέργεια των αθλημάτων του αγώνα.


3.Την απαγόρευση αγκυροβολίας πλοίων, ανεξαρτήτως Σημαίας, όπως η έννοια αυτών ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 “Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου” (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων – σημείων πρόσδεσης, πρόσδεσης από σταθερά ή μη σημεία της ακτογραμμής, στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα ανωτέρω γεωγραφικά στίγματα και εμφαίνεται στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄


4. Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξαρτήτως τυχόν συντρεχουσών αστικών, ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 “Περί Κώδικος Ναυτικού Δικαίου” (Α΄ 261) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4532/2018 (Α' 63) και ισχύει.

Σχετικές εικόνες