Απόφαση καθορισμού των ορίων των κατοικημένων παραλιακών περιοχών και απαγόρευση αγκυροβολίας ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενων ατομικών σκαφών σε περιοχή δικαιοδοσίας του Λ/Χ Σαρωνικού

ΚΤΙΡΙΟ ΥΝΑΝΠ
Share:    

Από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού καθορίζονται τα όρια των κατοικημένων παραλιακών περιοχών στην περιοχή δικαιοδοσίας του Λ/Χ Σαρωνικού και των υπαγόμενων Λιμενικών Τμημάτων, ως ακολούθως:

1) Ι. εντός διοικητικής αρμοδιότητας του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Παλαιού Φαλήρου»:

Α) Από το «ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΥ» και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Καραολή και Δημητρίου. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°55'40.06"Β, 23°41'6.02"Α και 37°55'7.12"Β, 23°41'59.85"Α.

Β) Από την οδό Καραολή και Δημητρίου και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Πικροδάφνης. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°55'7.12"Β, 23°41'59.85"Α και 37°55'3.25"Β, 23°42'0.12"Α.

ΙΙ. εντός διοικητικής αρμοδιότητας του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Αλίμου»:

Α. Από την οδό Γρηγορίου Αυξεντίου και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Κανάρη. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°54'38.21"Β, 23°42'25.98"Α και 37°54'31.58"Β, 23°42'40.71"Α.

Β. Από την οδό Κανάρη και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Λ. Αλίμου. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°55'3.25"Β, 23°42'0.12"Α και 37°54'15.54"Β, 23°42'53.48"Α.

Γ. Από την οδό Λ. Αλίμου και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Βάθη. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°54'15.54"Β, 23°42'53.48"Α και 37°54'6.29"Β, 23°43'7.79"Α.

III. εντός διοικητικής αρμοδιότητας του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης»:

Από την οδό Άλφα και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Ευρυάλης. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°53'8.30"Β, 23°43'26.25"Α και 37°52'25.87"Β, 23°43'51.06"Α.

IV. εντός διοικητικής αρμοδιότητας του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Γλυφάδας»:

Α. Από την οδό Ευρυάλης και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°52'25.87"Β, 23°43'51.06"Α και 37°51'34.42"Β, 23°44'59.10"Α.

Β. Από την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Πρίγκιπος Πέτρου. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°51'34.42"Β, 23°44'59.10"Α και 37°51'22.89"Β, 23°44'43.61"Α.

V. εντός διοικητικής αρμοδιότητας του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης»:

Α. Από την οδό Πρίγκιπος Πέτρου και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Κρόνου. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°51'22.89"Β, 23°44'43.61"Α και 37°49'27.53"Β, 23°46'8.63".

Β. Από τη συμβολή των οδών Ακτής και Λεωφόρος Καβουρίου και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Αργοναυτών. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°49'1.72"Β, 23°45'53.55"Α και 37°48'28.55"Β, 23°46'57.83".

Γ. Από την οδό Θησέως και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Σφακιών. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°48'35.49"Β, 23°48'2.41"Α και 37°49'14.56"Β, 23°48'54.78"Α.

VΙ. εντός διοικητικής αρμοδιότητας του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Κρωπίας»:

Από τη Λεωφόρο Αγίας Μαρίνας και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Απειράνθου. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°48'53.31"Β, 23°50'31.20"Α και 37°48'5.34"Β, 23°51'55.23"Α και ο χώρος αιγιαλού – παραλίας όπισθεν αυτού (σ.σ. του προαναφερθέντος θαλάσσιου χώρου) τελεί υπό τη διαχείριση του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Κρωπίας». VΙΙ. εντός διοικητικής αρμοδιότητας του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Σαρωνικού»:

Α. Από την οδό Απειράνθου και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την οδό Σοφούλη. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°48'5.34"Β, 23°51'55.23"Α και 37°46'23.57"Β, 23°54'5.35"Α.

Β. Από το 42ο χλμ της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου και κατευθυνόμενοι νοτιοανατολικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, έως το 44ο χλμ της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου. Η επέκταση στον θαλάσσιο χώρο των εν λόγω ορίων ορίζεται από τα στίγματα 37°46'5.32"Β, 23°54'5.49"Α και 37°45'8.36"Β, 23°54'7.94"Α.

2) Επίσης αποφασίζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενων ατομικών σκαφών - θαλάσσιων μοτοποδηλάτων, καθώς και των προσομοιάζοντων προς αυτά ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας (SEA BEETLE, SEA BIKE, SURF-JET, SURF-SKI κ.λπ.), κατά τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο μεταξύ των ωρών 14:00 - 17:00 έτους 2023, σύμφωνα με την περ. η της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 (Β’ 444/99), στη θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν των ως άνω κατοικημένων παραλιακών περιοχών.

3) Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξαρτήτως τυχόν συντρεχουσών αστικών, ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε από το Ν.Δ 187 /1973 ( Α’ 261/73), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σχετικές εικόνες