Διενέργεια εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα:‘‘Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μικτές Μεταναστευτικές Ροές’’στo πλαίσιο εκπαιδεύσεων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης_

1
Share:    

Διενέργεια εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα: ‘‘Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μικτές Μεταναστευτικές Ροές’’ στo πλαίσιο εκπαιδεύσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων 2021-2027 (Αθήνα, 27/11-01/12/2023)

Στο πλαίσιο της καταβαλλόμενης προσπάθειας από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου επιμόρφωσης των στελεχών του Σώματος, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με επιτυχία από την Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (Υ.Ο.Θ.Ε.), με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Δ.ΕΚ.Π.), η 1η εκπαιδευτική σειρά στο θεματικό αντικείμενο “Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μικτές Μεταναστευτικές Ροές”.

Η εκπαίδευση έλαβε χώρα στην Αθήνα το χρονικό διάστημα 27/11-01/12/2023 με τη συμμετοχή είκοσι ενός στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που υπηρετούν τόσο σε Λιμενικές Αρχές, που διαχειρίζονται τις μεταναστευτικές ροές και το διασυνοριακό έγκλημα, όσο και σε Υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ και του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, που σχετίζονται με το αντικείμενο. Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση των καθηκόντων τους.

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Κοινό Πρόγραμμα Σπουδών του Frontex (Common Core Curriculum – CCC), το Κλαδικό Πλαίσιο Προσόντων (Sectoral Qualification Framework – SQF) και τις αντίστοιχες εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκπαιδευτές, δε, αξιοποιήθηκαν στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πιστοποιημένα ως εκπαιδευτές ενηλίκων από το Frontex, με εμπειρία στο θεματικό αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Επίσης, στη δράση συμμετείχαν ως ομιλητές εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών (Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου/Ειδική Νομική Υπηρεσία), εκπρόσωποι της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.), αξιωματούχος του Γραφείου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του FRONTEX, ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκπρόσωποι από το Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, εκπρόσωποι από το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (UNHCR) και ειδικός ψυχικής υγείας της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.), οι οποίοι προσέφεραν τις πολύτιμες γνώσεις και την τεχνογνωσία τους στους εκπαιδευόμενους.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω εκπαίδευση αποτελεί την πρώτη από μία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον τομέα της συνοριακής φύλαξης και οι οποίες συνδέονται με την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2019/1896 για την Ευρωπαϊκή Συνοριακή και Ακτοφυλακή. Το σύνολο των εν λόγω δράσεων συγχρηματοδοτείται από το Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021–2027.

1

Σχετικές εικόνες