Έκδοση νέων Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)

Share:    

Ανακοινώνεται ότι εκδόθηκαν οι νέοι Κανονισμοί Αριθμ.:02 «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)» και Αριθμ.:03 «Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)», οι οποίοι υπογράφηκαν από τον Αρχηγό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Λ.Σ. Θεόδωρο ΚΛΙΑΡΗ και κυρώθηκαν από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη.

Με την αναμόρφωση των ανωτέρω Κανονισμών επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός της διοικητικής οργάνωσης και της επιχειρησιακής λειτουργίας της ΜΥΑ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των ΚΕΑ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις νέες διαμορφούμενες συνθήκες.